shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

575721

ดูหน้า

คู่มือประชาชน

คู่มือประชาชน     ดาวโหลดได้ที่นี่

 

คู่มือการให้บริการด้านต่างของ อบต.ดาวโหลดได้ที่นี่


25 เมษายน 2565

ผู้ชม 1146 ครั้ง

Engine by shopup.com