shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

575726

พ.ร.บ.กระจายอำนาจ ดาวโหลดได้ที่นี่  กฎหมายที่เกี่ยวข้องสามารถโหลดได้ที่ลิงค์ด้านล่าง

http://www.dla.go.th/servlet/EbookServlet?ebookGroup=2   ดาวโหลดได้ที่นี่

Engine by shopup.com