shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

705700

ดูหน้า

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง  3  ปี  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567  - 2569

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

 

สามารถดาวโหลดได้ที่นี่


21 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 567 ครั้ง

Engine by shopup.com