shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

645018

ดูหน้า

สรุปผลการจัดซืื้อจัดจ้าง

ดาวโหลดได้ที่นี่

ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2566  ดาวโหลดได้ที่นี่


23 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้ชม 485 ครั้ง

Engine by shopup.com