shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

261517

ดูหน้า

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่  29  เมษายน  2565  นำโดยนายโกศล  ไชยปัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบลคำแมด  ประชุมประจำปีงบประมาณ  2565  ร่วมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

 


29 เมษายน 2565

ผู้ชม 140 ครั้ง

Engine by shopup.com