shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

575728

ดูหน้า

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เมื่อวันที่  15  กุมภาพันธ์  2566  นำโดยนายโกศล  ไชยปัญญา  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาและพนักงานส่วนตำบลคำแมด  ประชุมประจำปีงบประมาณ  2566  ร่วมส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 

 

 


31 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 1158 ครั้ง

Engine by shopup.com