shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

694919

ดูหน้า

ประกาศเจตจำนงค์ของผู้บริหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมดโดยนายโกศล ไชยปัญญา ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด   ได้ประกาศเจตจำนงค์ต่อต้านคอรัปชั่น  ในวันที่   8  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2566

 

  

 

ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

รายงานผลตามนโยบาย NO Gift Policy


27 มีนาคม 2567

ผู้ชม 1371 ครั้ง

Engine by shopup.com