shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

694886

ดูหน้า

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  

อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     ดาวโหลดได้ที่นี่ 


09 เมษายน 2567

ผู้ชม 2975 ครั้ง

Engine by shopup.com