shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

522880

ดูหน้า

การดำเนินตามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินตามมาตรการส่งเสิรมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  

อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น

 

 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566     ดาวโหลดได้ที่นี่ 


27 เมษายน 2566

ผู้ชม 2061 ครั้ง

Engine by shopup.com