shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

645042

ดูบทความประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง ขก.058-002 สายหลุบหว้า บ้านโคกกลาง ม.3

ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง ขก.058-002 สายหลุบหว้า บ้านโคกกลาง ม.3

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

เรื่องประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทาง ขก.058-002 สายหลุบหว้า บ้านโคกกลาง ม.3

 

 

สามารถดาวโหลดได้ที่นี่

16 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 255 ครั้ง

Engine by shopup.com