shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

575681

ดูบทความรายงานแผนการดำเนินงานประจำปี

รายงานแผนการดำเนินงานประจำปี

หมวดหมู่: แผนพัฒนา

รายงานผลแผนการดำเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  อ.ซำสูง  จ.ขอนแก่น

 

28 เมษายน 2566

ผู้ชม 526 ครั้ง

Engine by shopup.com