shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

522889

ดูบทความแผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี

หมวดหมู่: แผนพัฒนา

แผนการดำเนินงาน 

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  อ.ซำสูง  จ.ขอนแก่น

สามารถดาวโหลดได้ที่นี่

31 สิงหาคม 2566

ผู้ชม 382 ครั้ง

Engine by shopup.com