shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

694889

ดูบทความแผนการดำเนินงานประจำปี

แผนการดำเนินงานประจำปี

หมวดหมู่: แผนพัฒนา

                                     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

 

 
 
 

23 เมษายน 2567

ผู้ชม 913 ครั้ง

Engine by shopup.com