shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

694909

ดูบทความโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่า - บ่อขยะ

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่า - บ่อขยะ

       

 

 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด 

 เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายวัดป่า - บ่อขยะ (ช่วงที่ 2) บ้านคำแมด

ดาวโหลดได้ที่นี่

25 เมษายน 2565

ผู้ชม 1355 ครั้ง

Engine by shopup.com