shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

694883

ดูบทความประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาโพธิ์ - บ้านโคกกลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาโพธิ์ - บ้านโคกกลาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาโพธิ์  -  บ้านโคกกลาง

ดาวโหลดได้ที่นี่

18 เมษายน 2565

ผู้ชม 1317 ครั้ง

Engine by shopup.com