shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

575719

ดูบทความประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขุดลำห้วย

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด เรื่องผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจ้างเหมาขุดลำห้วย

                                                                                   

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

ดาวโหลดได้ที่นี่

18 เมษายน 2565

ผู้ชม 1073 ครั้ง

Engine by shopup.com