shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

705704

ดูบทความประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน

ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน

                                 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง คนงาน               

 ดาวโหลดได้ที่นี่

16 มีนาคม 2565

ผู้ชม 1236 ครั้ง

Engine by shopup.com