shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

683307

ดูบทความอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการ

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการ

หมวดหมู่: บทบาทหน้าที่

อำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลสามารถดำเนินการได้ 

ดาวโหลดได้ที่นี่

18 เมษายน 2565

ผู้ชม 2735 ครั้ง

Engine by shopup.com