shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

694878

ดูบทความสรุปแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการให้บริการองค์การบริหารตำบลคำแมด

สรุปแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจการให้บริการองค์การบริหารตำบลคำแมด

แบบสรุปความพึงพอใจในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแม  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น

 

ดาวโหลดเอกสารได้ที่นี่

18 เมษายน 2565

ผู้ชม 1572 ครั้ง

    Engine by shopup.com