shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

522819

ดูบทความประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด เรื่องรับสมัครพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด ประจำปีงบประมาณ 2564

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  เรื่อง รับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด  ประจำปีงบประมาณ  2564  ตำแหน่ง พนักงานขับรถต์   จำนวน  1  อัตรา

คลิ๊กดาวโหลดได้ที่นี่

14 มิถุนายน 2564

ผู้ชม 1172 ครั้ง

Engine by shopup.com