shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

261425

ดูบทความแผนอัตรากำลัง 3 ปี

แผนอัตรากำลัง 3 ปี

หมวดหมู่: แผนพัฒนา

18 เมษายน 2565

ผู้ชม 1104 ครั้ง

Engine by shopup.com