shopup.com

 นายโกศล  ไชยปัญญา
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน  098-9856360

 
นายทรงศักดิ์  โพธิ์ศรี
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด
สายด่วน   087-4314190

องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด

การส่งเสริมความโปร่งใส

673168
 • 3 ปีที่แล้ว

  องค์การบริหารส่วนตำบลคำแมด    ม.5 ตำบลคำแมด  อำเภอซำสูง  จังหวัดขอนแก่น  40170

  โทรศัพท์  043-000860

  E-,mail:  kammad1@hotmail.com

  facebook  :  https://www.facebook.com/profile.php?id=100002721264888

  ..xxx.xxx ตอบกลับ   

ตอบกระทู้

Engine by shopup.com